Thứ Ba, 9 Tháng Tám, 2022

Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Duy trì và thực hiện tốt mô hình đoàn kết tập hợp thanh niên trong cơ sở thờ tự

Thời gian qua, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh đã Duy trì và thực hiện tốt mô hình đoàn kết tập hợp thanh niên trong cơ sở thờ tự. Đến nay, cấp cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh duy trì hoạt động hiệu quả của 24 chi hội trong cơ sở thờ tự, có 283 thành viên. Các chi hội luôn duy trì sinh hoạt hàng quý, qua đó kịp thời đưa các thông tin của Đảng, Nhà nước triển khai sâu rộng, các hoạt động đoàn, hội được tổ chức và thu hút được sự hưởng ứng của thanh niên là người dân tộc tham gia, phong trào hoạt động của Đoàn, Hội các cấp được nâng lên, đời sống tinh thần của người dân được cải thiện rõ nét.

http://tinhdoantravinh.vn/wp-content/uploads/2021/04/word-image-16.jpeg

Hoạt động thể thao trong cơ sở thờ tự

Đặc biệt, năm 2021, trước tình hình dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp, các Chi hội đã tổ chức tuyên truyền trên 678 cuộc, có hơn 2.500 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia, qua đó nắm được tình hình tư tưởng thanh niên trong đồng bào dân tộc Khmer, thanh niên tín đồ tôn giáo, kịp thời phổ biến, triển khai những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của địa phương có liên quan đến công tác phòng, chống dịch. Ngoài ra, các chi hội còn phát huy vai trò trong việc vận động các nguồn lực tổ chức các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương, được quần chúng và chính quyền địa phương đánh giá cao.

Việc củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động chi hội trong các cơ sở thờ tự sẽ góp phần giúp cho việc triển khai, tuyên truyền các chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước, tuyên truyền và xóa bõ các văn hóa hủ tục lạc hậu của người dân tộc như: không tảo hôn, không kết hôn cận huyết, không sinh hoạt tôn giáo trái pháp luật … đồng thời phát huy các giá trị văn hóa, phong tục tốt đẹp của dân tộc mình; sống “tốt đời, đẹp đạo”.

Đây là mô hình góp phần đẩy mạnh công tác đoàn kết tập hợp thanh niên, phát huy vai trò thanh niên dân tộc Khmer trong phong trào xung kích, tình nguyện giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Ban TCKT

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT