Thứ Sáu, 23 Tháng Hai, 2024

Trà Vinh, Ủy Ban Hội LHTN tỉnh: Kiểm tra nguồn vốn ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng khác do Đoàn thanh niên quản lý quý II năm 2022 tại thị xã Duyên Hải

Chiều ngày 10/5/2022, Tỉnh đoàn, Ủy Ban Hội LHTN tỉnh thành lập đoàn kiểm tra nguồn vốn ủy thác cho vay do đồng chí Võ Minh Nhựt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Ủy Ban Hội làm Trưởng đoàn đến kiểm tra thực tế việc sử dụng nguồn vốn ủy thác cho vay vốn do Đoàn thanh niên quản lý quí II năm 2022 tại Thị xã Duyên Hải và xã Trường Long Hòa. Tham gia kiểm tra có đồng chí Nguyễn Thanh Trung, Phó Phòng Kiểm tra kiểm soát nội bộ – Chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh.

Tại các nơi đến, đoàn kiểm tra đã nghe thông qua báo cáo về tình hình sử dụng vốn vay chung của Thị đoàn Duyên Hải, xã Đoàn Trường Long Hòa và các Tổ trưởng tổ vay vốn và tiết kiệm tại địa phương. Qua đó, nhằm theo dõi tình hình sử dụng nguồn vốn của các tổ viên, hội viên đồng thời nắm bắt những mặt thuận lợi và khó khăn của hộ sử dụng vốn vay.

(Đoàn Kiểm tra tiến hành làm việc tại xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải)

Trong chuyến công tác, Đoàn kiểm tra đã đến kiểm tra thực tế tại 05 hộ vay vốn trên địa bàn xã nhằm nắm bắt tình hình thực tế việc triển khai, thực hiện các chương trình cho vay của Ngân hàng CSXH trên địa bàn; lắng nghe những ý kiến, tâm tư nguyện vọng của các hộ vay đối với những vấn đề liên quan đến lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng; tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến hoạt động của ngành ngân hàng nói chung và các chính sách tín dụng của Ngân hàng CSXH nói riêng; động viên bà con tích cực tăng gia  sản xuất, sử dụng đúng mục đích và hiệu quả nguồn vốn vay đồng thời chấp hành đúng các quy định của Nhà nước về nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi vay đối với ngân hàng.

(Đoàn kiểm tra tiến hành đến thăm mô hình trồng dưa nhà lưới

tại ấp Nhà Mát, xã Trường Long Hòa)

Kết luận tại buổi làm việc, Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao công tác quản lý cũng như việc sử dụng vốn ủy thác cho vay do đoàn thanh niên quản lý tại địa phương và có những ý kiến chỉ đạo nhằm khắc phục những khó khăn và đề nghị những giải pháp để công tác hỗ trợ vay vốn, thu hồi vốn vay và những giải pháp để thực hiện công tác trên được hiệu quả hơn trong thời gian tới cần tập trung các nội dung như: (1) tiếp tục phối hợp với NHCSXH tập trung thực hiện công tác giải ngân nhanh các chương trình tín dụng được giao; đẩy mạnh công tác tuyên truyền và rà soát, lập danh sách thụ hưởng theo Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ để gửi NHCSXH để kịp thời giải ngân; (2) đôn đốc TK&VV thu lãi tồn, kéo giảm tỷ lệ nợ quá hạn, quản lý chặt chẽ nợ đến hạn để thu hồi, thực hiện đồng bộ các giải pháp củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng theo hướng ổn định, bền vững; (3) chú trọng nâng cao chất lượng họp bình xét cho vay của Tổ TK&VV và đôn đốc, giám sát tổ viên sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả nợ, trả lãi theo đúng quy định.

Minh Thùy – Ban Phong trào

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT