Thứ Năm, 27 Tháng Một, 2022

Trà Vinh: Gần 27.000 thí sinh tham gia thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Để sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng thành hiện thực cuộc sống, Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 9/3/2021 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Trung ương Đoàn, của Tỉnh ủy về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tiểu biểu, Tỉnh đoàn tổ chức hội thi trực tuyến “Ánh sáng soi đường” cấp tỉnh năm 2021, trong đó dành 2 vòng thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI và Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

https://tinhdoantravinh.vn/wp-content/uploads/2021/11/word-image-44.jpeg Hội thi được triển khai trên phạm vi toàn tỉnh. Đối tượng tham gia dự thi gồm: 100% cán bộ Đoàn các cấp trong tỉnh (trừ các đồng chí trong thường trực Tỉnh đoàn và Ban tổ chức, Ban Giám khảo Hội thi); Đoàn viên, hội viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, đội viên đang sinh hoạt, học tập, công tác trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (độ tuổi từ 15 – 35).

Trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 11 năm 2021, kết quả hội thi đã thu hút 26.930 cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong tỉnh quan tâm tham gia.

Theo sự đánh giá của Ban Tổ chức hội thi, về mặt đạt được, hội thi có sự chuẩn bị chu đáo trong công tác tổ chức, đặc biệt là nội dung đa dạng, phong phú, tổng hợp kiến thức trên nhiều lĩnh vực mà trọng tâm là tìm hiểu về Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI và Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tư tưởng, cuộc đời, thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần rất lớn trong việc tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp cũng như triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hội thi cũng góp phần phổ biến, giáo dục lịch sử Đoàn, Hội, Đội; chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; lịch sử tỉnh Trà Vinh; các bài học lý luận chính trị của Đoàn, qua đó, nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đoàn viên thanh niên. Về chất lượng: qua các tuần thi có rất nhiều thí sinh đạt điểm tối đa trong thời gian rất ngắn, nhiều thí sinh quan tâm theo dõi sâu sát quá trình diễn ra hội thi cũng như chia sẻ qua các trang mạng xã hội để vận động nhiều người tham gia.

Mỹ Trinh

spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT