Chủ Nhật, 28 Tháng Năm, 2023

TỈNH ĐOÀN TRÀ VINH TRIỂN KHAI PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐOÀN VIÊN ĐẾN CÁC CẤP BỘ ĐOÀN TRONG TỈNH

Thực hiện Công văn 8050-CV/TWĐTN-BTC ngày 04/10/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn “về việc triển khai tạo lập cây dữ liệu trên phần mềm quản lý đoàn viên”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn ban hành Công văn số 1882-CV/TĐTN-TCKT ngày 21/10/2021 “về việc triển khai tạo lập cây dữ liệu”, theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức tập huấn triển khai hướng dẫn tạo lập cây dữ liệu trên phần mềm Quản lý đoàn viên cho cán bộ phụ trách kỹ thuật các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc bằng hình thức trực tuyến.

Hình ảnh: Triển khai phần mềm quản lý đoàn viên trực tuyến trên ứng dụng họp trực tuyến Google meet

Tiếp tục triển khai giai đoạn 2 của Phần mềm Quản lý đoàn viên, thực hiện Kế hoạch số 491-KH/TWĐTN-VP ngày 08/3/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn “về việc triển khai ứng dụng Thanh niên Việt Nam năm 2022” và Công văn số 9061-CV/TWĐTN ngày 08/3/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn “về việc triển khai phần mềm quản lý nghiệp vụ công tác đoàn viên”ngày 29/3/2022, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp tục ban hành công văn số 2177-CV/TĐTN-TCKT “về việc triển khai phần mềm quản lý nghiệp vụ công tác đoàn viên”, qua đó, chỉ đạo Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc (trừ đơn vị đoàn lực lượng vũ trang) thực hiện nhập thông tin đoàn viên của đơn vị mình lên phần mềm quản lý đoàn viên bằng các hình thức phù hợp với điều kiện của từng đơn vị. Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức các lớp tập huấn trực tiếp hoặc trực tuyến, phân công cán bộ phụ trách phần mềm cấp tỉnh hỗ trợ các đơn vị gặp khó khăn về điều kiện, kỹ thuật, tạo kênh zalo tiếp nhận và giải đáp thắc mắc, phản ánh về kỹ thuật phần mềm.

Hình ảnh: triển khai và hướng dẫn sử dụng phần mềm tại Huyện đoàn Trà Cú

Hình ảnh: Các em học sinh là UV BCH Đoàn Trường THPT Phong Phú, huyện Cầu Kè hỗ trợ đoàn viên đoàn trường đăng ký và khai thông tin trên app Thanh niên Việt Nam

Phần mềm quản lý đoàn viên khi được triển khai đồng bộ đến các cấp bộ đoàn sẽ giúp số hóa toàn bộ dữ liệu đoàn viên đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu về lưu trữ, quản lý, tìm kiếm và khai thác cơ sở dữ liệu đoàn viên của các cấp bộ đoàn. Bên cạnh đó, việc số hóa các nghiệp vụ về công tác quản lý đoàn viên với 12 nghiệp vụ: kết nạp đoàn viên mới; chuyển đi, chuyển đến; trưởng thành đoàn; xóa tên đoàn viên; chương trình rèn luyện đoàn viên; đánh giá, xếp loại đoàn viên; đoàn viên danh dự; đoàn viên ưu tú; khen thưởng, kỷ luật; đoàn viên đi làm ăn xa; sinh hoạt đoàn nơi cư trú; sinh hoạt đoàn tạm thời giúp các cấp bộ đoàn thực hiện đầy đủ, đúng quy trình các nghiệp vụ trong công tác đoàn viên, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi.

M.H

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT