Thứ Ba, 31 Tháng Một, 2023

TỈNH ĐOÀN TRÀ VINH: TỔ CHỨC HỌC TẬP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ ĐOÀN CHUYÊN TRÁCH CẤP TỈNH NĂM 2022

Thực hiện Kế hoạch số 474-KH/TĐTN-TCKT ngày 21/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn “về việc tổ chức học tập lý luận cho cán bộ Đoàn chuyên trách cấp tỉnh năm 2022”, cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức 2 đợt học tập lý luận chính trị cho cán bộ Đoàn chuyên trách cấp tỉnh với 2 chuyên đề gồm: Chuyên đề Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 18/01/2022 của Tỉnh ủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và xây dựng hệ thống chính trị năm 2022 và chuyên đề cập nhật thông tin tình hình biển, đảo, tập huấn kiến thức hội nhập quốc tế.

Ngày 26/01/2022, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức triển khai Chuyên đề Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 18/01/2022 của Tỉnh ủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và xây dựng hệ thống chính trị năm 2022 cho cán bộ đoàn chuyên trách cấp tỉnh lồng ghép trong Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 của Chi bộ Cơ quan Tỉnh đoàn. Chuyên đề do đồng chí Võ Minh Nhựt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Bí thư Chi bộ Cơ quan Tỉnh đoàn làm báo cáo viên.

Đồng chí Võ Minh Nhựt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Bí thư Chi bộ Cơ quan Tỉnh đoàn báo cáo Chuyên đề Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 18/01/2022 của Tỉnh ủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và xây dựng hệ thống chính trị năm 2022

Ngày 05/5/2022, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị học tập lý luận chính trị cho cán bộ đoàn chuyên trách cấp tỉnh với 02 chuyên đề “Công tác thông tin đối ngoại và hội nhập quốc của Việt Nam trong tình hình mới” và Chuyên đề “Thông tin tình hình biển đông trong thời gian gần đây”.

Đại tá Mai Văn Yên, Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh cung cấp một số thông tin về tình hình biển đông trong thời gian gần đây

Hội nghị đã phần nào giúp cán bộ đoàn chuyên trách của tỉnh ý thức sâu sắc hơn trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Biển đảo Việt Nam, đồng thời kiên quyết đấu tranh chống lại những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về vấn đề Biển Đông, đồng thời trang bị các kiến thức về định hướng công tác thông tin đối ngoại của Việt Nam trong tình hình mới; quan hệ giữa các nước lớn trên thế giới và tác động đến Việt Nam; các quy định về lễ tân đối ngoại, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế… đây là những kiến thức quan trọng và thiết thực để vận dụng vào việc triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong giai đoạn nước ta đang hội nhập quốc tế hiện nay.

M.H

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT