Thứ Ba, 31 Tháng Một, 2023

TỈNH ĐOÀN TRÀ VINH: TIẾP TỤC PHÁT HUY HIỆU QUẢ MÔ HÌNH ĐOÀN CƠ SỞ “3 CHỦ ĐỘNG”

Nhằm tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn cơ sở theo hướng thiết thực, hiệu quả và bám sát nhiệm vụ của địa phương, đơn vị; đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng và hoạt động Đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay. Năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo 100% Đoàn cơ sở tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” với nhiều giải pháp đem lại hiệu quả tích cực. Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, Đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch và báo cáo với cấp ủy, đoàn cấp trên về việc xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” dựa trên 03 nội dung: Chủ động thực hiện quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở địa phương, đơn vị; Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác; Chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các tổ chức liên quan.

Việc thực hiện nội dung “Chủ động thực hiện quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở địa phương, đơn vị”, các đơn vị Đoàn cơ sở đã Chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, nhu cầu tâm tư, nguyện vọng của từng đoàn viên, thanh thiếu niên kể cả các thông tin trên mạng xã hội (zalo, facebook, youtube…), chủ động trong công tác quản lý đoàn viên thông qua phần mềm Quản lý đoàn viên của Trung ương Đoan, phần mềm Quản lý đoàn viên, hội viên của Ban Dân vận Tỉnh ủy,…

Bí thư Đoàn cấp cơ sở thuộc Huyện đoàn Trà Cú tham gia tập huấn
sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên

Thực hiện nội dung “Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác”, Đoàn cơ sở chủ động trong xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác của đơn vị nhằm cụ thể hóa nghị quyết của cấp ủy Đảng, lãnh đạo địa phương, đơn vị và của Đoàn cấp trên; chủ động triển khai thực hiện chương trình công tác hằng năm của đơn vị; chủ động chỉ đạo các chi đoàn tổ chức sinh hoạt chi đoàn định kỳ; chủ động phối hợp với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nghĩa huy động các nguồn lực xã hội phục vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương, đơn vị. 

Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức mô hình khám bệnh tại nhà cho người dân

Trong việc thực hiện nội dung “Chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các tổ chức liên quan”, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, các đoàn cơ sở đã chủ động tham mưu cấp ủy đảng về cơ chế, nội dung trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; trong chỉ đạo các hoạt động phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể để thực hiện tốt công tác thanh niên. Chủ động tham mưu cấp ủy đảng thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ đoàn tại cơ sở. Chủ động tham mưu cho cấp ủy trong công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng….

Đoàn cơ sở thuộc Trường Đại học Trà Vinh trao danh sách đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp

Cùng với sự hiệu quả của mô hình Đoàn cơ sở “3 chủ động”, các phong trào, chương trình hành động của Đoàn đã tạo môi trường thực tiễn để đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Nhiều nhân tố mới, điển hình tiên tiến được phát hiện, biểu dương khen thưởng, vai trò của tổ chức Đoàn đối với thanh niên ngày càng được khẳng định. Thông qua hoạt động, vai trò của tuổi trẻ tiếp tục được thể hiện và khẳng định trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội, được các cấp, các ngành và dư luận xã hội ghi nhận, đánh giá cao.

Với những kết quả tích cực nêu trên, năm 2022 có 173/173 Đoàn cơ sở được các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc công nhân đạt danh hiệu Đoàn cơ sở “3 chủ động”.

M.H

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT