Thứ Năm, 27 Tháng Một, 2022

Tỉnh đoàn Trà Vinh: Sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận 07-KL/TWĐTN-BTC và Kết luận 08-KL/TWĐTN-BTC của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiến hành sơ kết (bằng văn bản) 03 năm việc thực hiện Kết luận số 07/KL-TWĐTN-BTC về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn giai đoạn 2019 – 2022; Kết luận số 08/KL-TWĐTN-BTC về các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở đoàn trên địa bàn dân cư, giai đoạn 2019-2022.

Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã quán triệt, triển khai, thực hiện hiệu quả các nội dung của Kết luận số 07-KL/TWĐTN-BTC, ngày 14/02/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn bằng nhiều giải pháp phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, cơ sở. Qua đó, góp phần tạo dựng đội ngũ cán bộ Đoàn của tỉnh có phẩm chất chính trị vững vàng, có năng lực lãnh đạo, chủ động trong công tác, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Tỉnh đoàn ban hành Kế hoạch số 114-KH/TĐTN-TC-KT, ngày 17/12/2018 về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; 14/14 đơn vị đoàn cấp huyện có xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tại địa phương, đơn vị mình. Nhìn chung các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đã quan tâm tổ chức quán triệt sâu sắc, nghiêm túc các nội dung của Kết luận, qua đó nâng cao nhận thức của các cấp bộ đoàn trong việc chủ động tham mưu xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn các cấp theo yêu cầu Kế hoạch số 115-KH/TWĐTN-BTC, ngày 06/11/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, xác định các giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp xác với yêu cầu thực tiễn và thực trạng độ ngũ cán bộ đoàn các cấp, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của các cấp bộ đoàn và các đơn vị trong việc thực hiện các giải pháp. Tuy nhiên, việc tham mưu cấp có thẩm quyền thực hiện một số giải pháp liên quan đến công tác cán bộ còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắt, khó thực hiện như: (1) Thực tế quy định việc cộng điểm ưu tiên cho cán bộ Đoàn có thời gian công tác Đoàn, Hội, Đội từ 3 năm liên tục trở lên và hoàn thành tốt nhiệm vụ không thực hiện được do không có quy định hướng dẫn cụ thể. Việc thi tuyển công chức làm việc tại cơ quan Đoàn chuyên trách cấp tỉnh, cấp huyện hiện nay chung với Hội đồng thi tuyển công chức của tỉnh nên không tuyển chọn được những người có kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng công tác thanh vận vào làm việc tại cơ quan Đoàn chuyên trách cấp tỉnh, cấp huyện; (2) Do tình hình tinh giản biên chế hiện nay, cán bộ đoàn quá tuổi chậm được bố trí công tác khác phù hợp; mặc khác không có nguồn công chức trẻ để điều động, bố trí làm công tác Đoàn dẫn đến việc trẻ hóa độ tuổi theo Quy chế còn hạn chế, khó thực hiện

http://doanthanhnien.vn/Content/uploads/images/132641568213349921_tv2.jpg

Ảnh: Hội nghị kiện toàn chức danh Bí thư Tỉnh đoàn, đồng chí Trần Trí Cường được bầu làm Bí thư Tỉnh đoàn nhiệm kỳ 2017-2022

https://tinhdoantravinh.vn/wp-content/uploads/2021/10/z2885028978422_47aeac4963b118538dac34398955fcf7.jpg

Ảnh: Hội nghị kiện toàn chức danh Phó Bí thư Tỉnh đoàn, đồng chí Nguyễn Thanh Nhã được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh đoàn nhiệm kỳ 2017-2022

Trong triển khai thực hiện Kết luận số 08-KL/TWĐT-BTC, ngày 05/3/2019 về các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư, giai đoạn 2019-2022, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã cụ thể hóa các nội dung, giải pháp theo Kết luận của Trung ương Đoàn vào kế hoach, hoạt động, chương trình công tác của các đơn vị; xác định rõ trách nhiệm của các cấp bộ Đoàn, các đơn vị có liên quan và lộ trình thực hiện các nội dung, giải pháp sát với yêu cầu thực tiễn. Trong thực hiện, đã chú trọng thực hiện hiệu quả, đồng bộ các giải pháp như: về nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn các tổ chức cơ sở Đoàn, các cấp bộ đoàn đã tổ chức 11 hội thi cán bộ đoàn giỏi, thu hút 761 cán bộ đoàn tham gia; phối hợp tổ chức 58 lớp tập huấn theo chức danh và kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội cho 3.236 lượt cán bộ đoàn tham gia; tuyên dương khen thưởng cho 1.813 lượt tập thể, cá nhân, tuyên dương 96 Bí thư Chi đoàn tiêu biểu. Về phát triển, nâng cao chất lượng đoàn viên được các cấp bộ đoàn thực hiện tốt thông qua chủ trương 1+1, Chương trình Rèn luyện đoàn viên, kết quả đã tổ chức kết nạp được 37.547 đoàn viên (trong đó đoàn viên trên địa bàn dân cư chiếm khoảng 30% trên tổng số đoàn viên mới được kết nạp). Về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động gắn với củng cố tổ chức, bộ máy tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư: Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo giải thể 106/106 chi đoàn cơ quan xã, phường, thị trấn, đưa đoàn viên công tác tại xã, phường, thị trấn về sinh hoạt Đoàn tại chi đoàn ấp, khóm; thành lập được 34 tổ chức đoàn, hội với 853 đoàn viên, hội viên trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước.

Nhìn chung, mặc dù còn một số khó khăn nhất định, nhưng có thể khẳng định rằng trong 3 năm triển khai thực hiện Kết luận 07-KL/TWĐTN-BTC và Kết luận 08-KL/TWĐTN-BTC của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực. Việc thực hiện đồng bộ một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp bộ Đoàn có cơ sở để chủ động trong vai trò tham mưu với cấp ủy cùng cấp thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ góp phần từng bước nâng cao chất lượng, trẻ hóa đội ngũ cán bộ đoàn. Tỷ lệ cán bộ trẻ trưởng thành từ Đoàn được các cấp ủy Đảng đưa vào diện quy hoạch, tạo nguồn ngày càng cao, tiếp tục tạo động lực tích cực cho đội ngũ cán bộ trẻ phát huy tốt vai trò trách nhiệm, phấn đấu trưởng thành. Đối với Kết luận 08-KL/TWĐTN-BTC đã tạo chuyển biến rõ nét trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh, nhất là góp phần nâng cao chất lượng hoạt động chi đoàn trên địa bàn dân cư, tạo cơ sở để thúc đẩy tổ chức Đoàn phát huy khả năng xung kích, tình nguyện, sáng tạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.

Yến Nhi – BAN TC-KT

spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT