Thứ Năm, 27 Tháng Một, 2022

TỈNH ĐOÀN, HỘI LHTN VIỆT NAM TỈNH THỰC HIỆN BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP, CHÍNH ĐÁNG CỦA THANH NIÊN THÔNG QUA VIỆC VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP CHI ĐOÀN, CHI HỘI KHU VỰC NGOÀI NHÀ NƯỚC

Trong năm 2021, Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã quan tâm đến việc thành lập chi đoàn, chi hội trong khu vực ngoài nhà nước hướng đến tổ chức nhiều hoạt động giao lưu giải trí lành mạnh, tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên thể hiện và phát huy năng lực cá nhân; trao đổi và cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên trong hợp tác xã, các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tham gia công tác xã hội và các hoạt động tại địa phương. Tuyên truyền vận động đoàn viên, thanh niên sống lành mạnh, tích cực bài trừ tệ nạn xã hội. Đồng thời nắm bắt tình hình, tư tưởng đoàn viên, thanh niên trong hợp tác xã, các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn, từ đó tổ chức các hoạt động đáp ứng với nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên công, giúp đoàn viên, thanh niên ổn định công việc, yên tâm lao động, yêu ngành, yêu nghề, gắn bó với hợp tác xã, doanh nghiệp; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hỗ trợ pháp lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, thanh niên thông qua tuyên truyền, phổ biến đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, về Bộ Luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Thanh niên và các chế độ, chính sách khác có liên quan đến quyền lợi của đoàn viên, thanh niên trong doanh nghiệp….

https://tinhdoantravinh.vn/wp-content/uploads/2021/10/word-image-52.jpeg

Đồng chí Võ Minh Nhựt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh tặng quà cho thanh niên khu vực ngoài nhà nước tiêu biểu

Chỉ đạo tổ chức Đoàn, Hội các cấp tăng cường công tác khảo sát, nắm tình hình doanh nghiệp có người lao động là đoàn viên, thanh niên nhưng chưa có tổ chức Đoàn, Hội. Chủ động tiếp cận, kiên trì thuyết phục, vận động để chủ hợp tác xã, doanh nghiệp đồng tình, ủng hộ thành lập tổ chức Đoàn, Hội, trước hết là những hợp tác xã, doanh nghiệp có nhiều lao động là đoàn viên, thanh niên và sản xuất – kinh doanh ổn định. Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Trà Vinh tiếp tục tuyên truyền, vận động lãnh đạo các doanh nghiệp có hội viên thành lập tổ chức Đoàn trong doanh nghiệp mình. Vận động thanh niên trong hợp tác xã, các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tham gia sinh hoạt trong các chi đoàn, chi hội, câu lạc bộ, đội nhóm, các đội hình thanh niên có sẵn do đoàn, hội quản lý (tại các doanh nghiệp hoặc trên địa bàn dân cư) hoặc tham gia các hoạt động do tổ chức đoàn địa phương tổ chức; đồng thời tiếp cận, xây dựng lực lượng nòng cốt và từng bước vận động, mời gọi các đội hình thanh niên có sẵn, các đội, nhóm tự phát trong đoàn viên, thanh niên trong hợp tác xã, các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tham gia các hoạt động của Đoàn, Hội, từng bước đưa hoạt động của các nhóm này theo đúng định hướng của Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên, tiến tời thành lập tổ chức Đoàn, Hội.

Kết quả trong năm 2021, đã thành lập được 03 Chi đoàn, 02 Chi hội khu vực ngoài Nhà nước (nâng tổ số chi đoàn, chi hội thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh là 31 tổ chức).

Ban TCKT

spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT