Thứ Sáu, 23 Tháng Hai, 2024

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC TỪ NGÀY13/12 ĐẾN NGÀY 19/12/2021

 

Ngày Người thực hiện Nội dung Địa điểm Bộ phận

liên quan

Thứ Hai

13/12/2021

Trần Trí Cường

Bí thư

Sáng: Xử lý công việc tại cơ quan

Chiều: Hội nghị giao ban coong tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Cụm Đồng bằng Sông Tiền năm 2021 (trực tuyến)

 

Tỉnh đoàn Trưởng các Ban + T/p Thư mời
Võ Minh Nhựt

Phó Bí thư Thường trực

Nguyễn Thanh Nhã

Phó Bí thư

Thứ Ba

14/12/2021

Trần Trí Cường

Bí thư

Sáng: Hội nghị đối ngoại toàn quốc

Chiều: Họp Thường trực thông qua các văn bản tháng 1/2022

– Hội trường Tỉnh ủy

– Tỉnh đoàn

Trưởng phó các Ban, Giám đốc Trung tâm
Võ Minh Nhựt

Phó Bí thư Thường trực

Sáng: Họp Chi ủy kiểm tra các nội dung phục vụ đoàn kiểm tra Đảng ủy khối

Chiều: Họp Thường trực thông qua các văn bản tháng 1/2022

Tỉnh đoàn
Nguyễn Thanh Nhã

Phó Bí thư

Dự tập huấn trực tuyến triển khai chương trình Thiếu nhi Việt Nam – học tập tốt, rèn luyện chăm
Thứ Tư

15/12/2021

Trần Trí Cường

Bí thư

Xử lý công việc tại cơ quan Tỉnh đoàn  
Võ Minh Nhựt

Phó Bí thư Thường trực

Sáng : Dự hội nghị tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021 của Ban Chỉ đạo Hội người cao tuổi

Chiều : Xử lý công việc tại cơ quan

– Hội trường Tỉnh ủy

– Tỉnh đoàn

Nguyễn Thanh Nhã

Phó Bí thư

Sáng : Dự sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới

Chiều : Xử lý công việc tại cơ quan

– Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

– Tỉnh đoàn

Thứ Năm

16/12/2021

Trần Trí Cường

Bí thư

Sáng: Kiểm tra vốn vay tại huyện Duyên Hải

Chiều: Xử lý công việc tại cơ quan

– Huyện Duyên Hải

– Tỉnh đoàn

Đ/c Thùy
Võ Minh Nhựt

Phó Bí thư Thường trực

Sáng: Xử lý công việc tại cơ quan

Chiều: Kiểm tra Chi bộ

Tỉnh đoàn Chi ủy viên
Nguyễn Thanh Nhã

Phó Bí thư

Thứ Sáu

17/12/2021

Trần Trí Cường

Bí thư

Xử lý công việc tại Cơ quan Tỉnh đoàn  
Võ Minh Nhựt

Phó Bí thư Thường trực

Sáng: Dự về việc rút lui của Dự án SME Trà Vinh

Chiều:  Xử lý công việc tại cơ quan

– Sở Kế hoạch – Đầu tư

–  Tỉnh đoàn

 
Nguyễn Thanh Nhã

Phó Bí thư

Xử lý công việc tại Cơ quan Tỉnh đoàn  
Chủ nhật

19/12/2021

Nguyễn Thanh Nhã

Phó Bí thư

Dự trao giấy chứng nhận cho học sinh giỏi cấp Trung ương (trực tuyến) Tinh đoàn  

 

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT