Thứ Năm, 27 Tháng Một, 2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC TỪ NGÀY 29/11 ĐẾN NGÀY 05/12/2021

 

Ngày Người thực hiện Nội dung Địa điểm Bộ phận

liên quan

Thứ Hai

29/11/2021

Trần Trí Cường

Bí thư

Sáng:Chào cờ đầu tuần; Xử lý công việc tại cơ quan

Chiều: Họp đánh giá sơ bộ điểm cộng, điểm trừ, điểm sáng tạo Bộ tiêu chí Trung ương Đoàn

Tỉnh đoàn Trưởng phó các Ban, Trung tâm
Võ Minh Nhựt

Phó Bí thư Thường trực

Nguyễn Thanh Nhã

Phó Bí thư

Thứ Ba

30/11/2021

Trần Trí Cường

Bí thư

Sáng: Họp giao Ban tuần

Chiều: Xử lý công việc tại cơ quan

Tỉnh đoàn Trưởng phó các Ban, Trung tâm
Võ Minh Nhựt

Phó Bí thư Thường trực

Nguyễn Thanh Nhã

Phó Bí thư

Thứ Tư

01/12/2021

Trần Trí Cường

Bí thư

Xử lý công việc tại cơ quan Tỉnh đoàn  
Võ Minh Nhựt

Phó Bí thư Thường trực

Dự hội nghị triển khai Thông tư số 07/2020/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Tỉnh đoàn
Nguyễn Thanh Nhã

Phó Bí thư

Xử lý công việc tại cơ quan Tỉnh đoàn
Thứ Năm

02/12/2021

Trần Trí Cường

Bí thư

Tập huấn công tác tổ chức Đại hội Đoàn của Trung ương Đoàn Tỉnh đoàn TT, Trưởng phó các ban, TCKT
Võ Minh Nhựt

Phó Bí thư Thường trực

Nguyễn Thanh Nhã

Phó Bí thư

Thứ Sáu

03/12/2021

Trần Trí Cường

Bí thư

Xử lý công việc tại Cơ quan Tỉnh đoàn  
  Võ Minh Nhựt

Phó Bí thư Thường trực

  Nguyễn Thanh Nhã

Phó Bí thư

Sáng: Dự hội thẩm xét xử vụ án hình sự

Chiều: Xử lý công việc tại cơ quan

– Tòa  án tỉnh

– Tỉnh đoàn

 
Thứ Bảy

04/12/2021

Trần Trí Cường

Bí thư

Tập huấn công tác tổ chức  Đại hội Đoàn của Trung ương Đoàn Tỉnh đoàn TT, Trưởng phó các ban, TCKT
Võ Minh Nhựt

Phó Bí thư Thường trực

Nguyễn Thanh Nhã

Phó Bí thư

 

spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT