Thứ Bảy, 20 Tháng Tám, 2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC TỪ NGÀY 28/6 ĐẾN NGÀY 04/7/2021

Ngày Người thực hiện Nội dung Địa điểm Bộ phận
liên quan
Thứ Hai
28/6/2021
Trần Trí Cường
Bí thư
Sáng: Dự họp Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng các công trình điện gió
Chiều: Xử lý công việc tại cơ quan.
– UBND tỉnh
– Tỉnh đoàn
 
Võ Minh Nhựt
Phó Bí thư Thường trực
Xử lý công việc tại cơ quan. Tỉnh đoàn
Thứ Ba
29/6/2021
Trần Trí Cường
Bí thư
Hội nghị báo cáo viên + Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị Tỉnh đoàn Trưởng- Phó các Ban, Ban Giám đốc TTshttn
Võ Minh Nhựt
Phó Bí thư Thường trực
Thứ Tư
30/6/2021
Trần Trí Cường
Bí thư
Sáng: Xử lý công việc tại cơ quan
Chiều: Thăm và tặng quà tại chốt kiểm soát dịch Covid-19
-T ỉnh đoàn
– Huyện Càng long
Thùy + Trung
Võ Minh Nhựt
Phó Bí thư Thường trực
Sáng: Xử lý công việc tại cơ quan
Chiều: Họp BTV Tỉnh đoàn
Tỉnh đoàn BTV Tỉnh đoàn
Thứ Năm
01/7/2021
Trần Trí Cường
Bí thư
 
Dự Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm, triển khai công tác 06 tháng cuối năm 2021.
Hội trường Tỉnh ủy  
Võ Minh Nhựt
Phó Bí thư Thường trực
 
Kiểm tra công tác Đoàn, phong tào thanh thiếu nhi 06 tháng cuối năm 2021
Sáng: Càng Long
Chiều: Thành đoàn
Các Trưởng Ban
Thứ Sáu
02/7/2021
Trần Trí Cường
Bí thư
Dự Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm, triển khai công tác 06 tháng cuối năm 2021. Hội trường Tỉnh ủy  
Võ Minh Nhựt
Phó Bí thư Thường trực
Kiểm tra công tác Đoàn, phong tào thanh thiếu nhi 06 tháng cuối năm 2021 Sáng: Cầu Kè
Chiều: Châu Thành
Các Trưởng Ban

 
 
 

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT