Thứ Bảy, 20 Tháng Tám, 2022

Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Trà Vinh lần thứ 6 (2020 – 2021)

Nhằm đẩy mạnh phong trào lao động sáng tạo, phát hiện và khai thác khả năng sáng tạo của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong tỉnh; tạo môi trường trao đổi kinh nghiệm, kiến thức và chuyển giao công nghệ; tìm kiếm và ứng dụng có hiệu quả những tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào sản xuất, đời sống, góp phần phát triển kinh tế – xã hội tỉnh. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp với các ngành tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Trà Vinh lần thứ 6 năm 2020 – 2021. Thời gian đăng ký tham gia hội thi đến hết ngày 15 tháng 6 năm 2021.

Tất cả các giải pháp sáng tạo kỹ thuật phục vụ sản xuất, đời sống, kinh tế, xã hội, an ninh và quốc phòng đều có quyền tham dự Hội thi. Các giải pháp dự thi đăng ký theo các lĩnh vực sau đây: (1) Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông. (2) Cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải. (3) Vật liệu, hóa chất, năng lượng. (4). Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường. (5). Y dược. (6). Giáo dục và đào tạo.

Mọi tổ chức, cá nhân đang sống và làm việc trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, không phân biệt lứa tuổi, thành phần, dân tộc, nghề nghiệp, có giải pháp kỹ thuật là kết quả của hoạt động sáng tạo, sáng kiến, cải tiến và ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động kinh tế – xã hội được tạo ra và áp dụng tại Việt Nam từ năm 2013 trở lại đây đều có quyền tham dự Hội thi. Tổ chức, cá nhân có thể tham gia nhiều giải pháp dự thi.

Theo Kế hoạch Ban Tổ chức sẽ tổ chức tổng kết cuộc thi và trao giải vào cuối tháng 8/2021, với cơ cấu giải thưởng: 03 giải nhất, mỗi giải trị giá 40.000.000 đồng; 05 giải nhì, mỗi giải trị giá 32.000.000 đồng; 06 giải ba, mỗi giải trị giá 24.000.000 đồng và 12 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 8.000.000 đồng.

Chi tiết thể lệ cuộc thi tại: https://tinhdoantravinh.vn/

Văn Chuẩn

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT