Thứ Ba, 30 Tháng Năm, 2023

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh hoàn thành việc tổ chức cho cán bộ Đoàn, đoàn viên học tập các bài học lý luận chính trị

Từ ngày 01/7/2021 đến ngày 14/7/2021, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức triển khai cho cán bộ, đoàn viên học tập các bài học lý luận chính trị trực tuyến trên cổng hoclyluan của Trung ương Đoàn, có 234 cán bộ Đoàn và đoàn viên tham gia (đạt 100%).

Hình thức học trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của Trung ương Đoàn, mỗi cán bộ Đoàn và đoàn viên phải hoàn thành việc học 04 bài học lý luận chính trị trên hệ thống, đảm bảo số học liệu hoàn thành 100% trên thanh công cụ theo dõi. Nội dung các bài học gồm: Bài 1: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Bài 2: Đảng Cộng sản Việt Nam – Người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; Bài 3: Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay; Bài 4: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Kết thúc việc học trên Cổng thông tin, cán bộ Đoàn và đoàn viên viết bài thu hoạch gửi về BCH chi đoàn để kiểm tra và ra quyết định công nhận việc hoàn thành học lý luận chính trị.

Đoàn viên tham gia học trực tuyến các bài học lý luận chính trị trên Cổng hoclyluan của Trung ương Đoàn

Việc học tập các bài học lý luận chính trị giúp cho cán bộ Đoàn, đoàn viên nắm được những vấn đề lý luận cơ bản nhất về Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, góp phần hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học, cách mạng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện của “bệnh” lười học chính trị, vận dụng hiệu quả lý luận chính trị vào thực tiễn công tác Đoàn và công tác chuyên môn.

—– Thanh Trung —–

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT