Thứ Sáu, 23 Tháng Hai, 2024

Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Đoàn cấp cơ sở và bầu bí thư trực tiếp tại đại hội, nhiệm kỳ 2022 – 2027

Thực hiện Kế hoạch 128-KH/ĐTN ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Đoàn khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh “Về việc tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027” và Công văn 314-CV/ĐTNK ngày 14/3/2022 của Ban Thường vụ Đoàn khối “về việc thống nhất thời gian tổ chức Đại hội Đoàn cấp cơ sở nhiệm kỳ 2022 – 2027. Ban Thường vụ Đoàn khối đã chỉ đạo cho các đơn vị tổ chức thành công Đại hội Đoàn cấp cơ sở.

A group of people posing for a photo

Description automatically generated

Đồng chí Nguyễn Trọng Nhân – Đảng ủy viên, Ủy viên Thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp trao hoa chúc mừng Đoàn Đại biểu tham dự Đại hội Đoàn cấp trên

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm của các cơ sở trực thuộc Đoàn khối đã tham mưu cấp ủy để tổ chức thành công Đại hội Đoàn cấp cơ sở theo đúng chỉ đạo của Ban Thường vụ Đoàn khối và cấp ủy cùng cấp. Nhìn chung công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội của các đơn vị thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình theo Hướng dẫn số 39-HD/ĐTN về việc “tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh lần thứ VII,nhiệm kỳ 2022 – 2027” và các văn bản chỉ đạo khác của Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và Doanh nghiệp.

A group of people standing on a stage

Description automatically generated with medium confidence

Đồng chí Dương Quốc Toàn – Phó Bí thư Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh (bên trái ngoài cùng) và (Ông) Đỗ Thành Lý – Chủ tịch Công đoàn – Phó Giám đốc chi nhánh (bên phải ngoài cùng) tặng hoa chúc mừng Đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn cấp trên

Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết đánh giá việc triển khai Nghị quyết đại hội đoàn trong nhiệm kỳ 2017 – 2022; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, phương hướng và giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đồng thời, tiến hành bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; bầu Ban Chấp hành khóa mới và bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đoàn cấp trên.

A group of people posing for a photo

Description automatically generated with medium confidenceĐồng chí Trần Hoàng Diệp (thứ hai từ phải qua) – Phó Bí thư Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm với Đoàn đại biểu

Bên cạnh đó, tại Đại hội các đơn vị cũng đã thảo luận và đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn các cấp và văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII nhiệm kỳ 2022 – 2027. Các ý kiến đóng góp tại đại hội rất phù hợp, sát với thực tiễn và cần được tiếp thu, hoàn chỉn và bổ sung vào dự thảo trình Đại hội.

Kết quả Đại hội đã bầu ra 38 đồng chí Bí thư; 36 Phó Bí thư; 140 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành và 20 đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ. Ngoài ra, Đại hội còn tiến hành bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội đoàn cấp trên gồm 187 đại biểu chính thức (trong đó: 167 Đại biểu do các cơ sở Đoàn trực thuộc bầu; 49 đại biểu dự khuyết; 20 đại biểu đương nhiên).

Quang cảnh Đại hội

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với tổ chức Đoàn, đoàn viên, thanh niên. Thành công của Đại hội đoàn cấp cơ sở góp phần cho sự thành công của Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 được tổ chức vào tháng 6/2022.

ANH DUY

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT